ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕКИ (гелікоптер Syma S102G)
1. Будь-ласка тримайте модель гелікоптера подалі від дітей.
2. Не стискайте гвинти моделі перед грою.
3. Уникайте пошкоджень та падінь, натискайте на лівий важіль на пульті керування
дуже обережно (перший час, поки навчитеся впевнено керувати гелікоптером).
4. Коли закінчите політ, спочатку вимикайте пульт а потім модель.
5. Будь-ласка тримайте акумулятор подалі від вогню, заряджайте тільки у сухому місці.
6. Літайте подалі від тварин, людей, сторонніх предметів, в які гелікоптер може
вдаритися.
7. Дітям можна грати тільки під наглядом дорослих.
8. Уникайте коротких замикань, не заряджайте батарейки не призначені для цього,
дотримуйтеся полярності батарейок при встановленні.
9. Коли Ви не користуєтесь гелікоптером Syma S102G, вимикайте його а також пульт і обов’язково виймайте батарейки.

Запуск гелікоптера Syma S102G
1. Будь-ласка перед грою впевніться, що рядом немає тварин, людей та інших перешкод.
2. Переведіть вимикач в положення “ON” на гелікоптері, світлодіод буде мигати та
автоматично шукати сигнал від пульта керування.
3. Переведіть вимикач в положення “ON” на пульті, світлодіод засвітиться. Натисніть
лівий джойстик донизу до характерного “клацання”. Повинен встановитися зв’язок між
пультом і гелікоптером, при цьому світлодіод на моделі перестане мигати та
засвітиться постійним світлом. Гелікоптер готовий до польоту.
4. Обережно натисніть лівий важіль для старту та набору висоти.
Коли заряд акумулятора буде дуже слабкий, система контролю вимкне живлення,
щоб запобігти повному розряду батареї та її передчасному руйнуванню.
1. Протирайте модель м’якою тканиною.
2. Уникайте солнячного світла, воно буде заважати інфрачервоному сигналу.
3. Зберігайте модель у сухому, добре провітрюваному приміщенні.
4. Регулярно перевіряйте всі з’єднання та частини. Не користуйтеся гелікоптером,
якщо якісь частини зламані.

 

Инструкция по безопасности (модель вертолета Syma S102G)
1. Пожалуйста держите модель вертолета подальше от детей.
2. Не сжимайте винты модели перед игрой.
3. Избегайте повреждений и падений, нажимайте на левый рычаг  на пульте управления
очень осторожно (первое время, пока научитесь уверенно управлять вертолетом Syma S102G).
4. Когда закончите полет, сначала виключите пульт а потом модель вертолета.
5. Пожалуйста держите  аккумулятор подальше от огня, заряжайте тольки в сухом месте.
6. Летайте подальше от животных, людей, посторонних предметов, в которые вертолет Syma S102G может удариться.
7. Детям можно играть только под присмотром взрослых.
8. Избегайте коротких замыканий, не заряжайте батарейки не предназначенные для этого,
придерживайтесь полярности батареек при установке.
9. Когда Вы не пользуетесь вертолетом S102G, выключайте его а также пульт и обязательно
извлекайте батарейки.

Запуск вертолета Syma S102G
1. Пожалуйста перед игрой убедитесь, что рядом нет животных, людей и других преград.
2. Переведите включатель в положение “ON” на модели вертолета, светодиод будет мигать и
автоматически искать сигнал от пульта управления.
3. Переведите включатель в положение “ON” на пульте, светодиод на вертолете S102G загорится. Нажмите левый джойстик вниз до характерного “щелчка”. Должна установиться связь между пультом и игрушечным вертолетом, при этом светодиод на модели перестанет моргать и засветится постоянным светом. Вертолет Syma S102G готов к полёту.
4. Осторожно нажмите левый рычаг для старта и набора высоты.
Когда заряд аккумулятора будет очень слабый, система контроля выключит питание, чтобы избежать полного разряда батареи и её преждевременной поломки.
1. Протирайте модель мягкой тканью.
2. Избегайте солнечного света, оно будет мешать инфракрасному сигналу.
3. Храните модель в сухом, хорошо проветренном помещении.
4. Регулярно проверяйте все соединения и части. Не пользуйтесь вертолетом, если сломана какая-нибудь часть.

Далі оригінал інструкції до гелікоптера Syma S102G на українській мові:

syma S102G инструкция

 

syma S102G инструкция

 

syma S102G инструкция

 

 

 

Корзина

Корзина:↓↑ Товаров (0) на сумму 0.00 грн
Наименование Количество Цена Изображение Краткое описание товара X
Итоговая сумма:   0.00 грн
Вернуться в магазин     В корзину     Оформить заказ

Login Form